Přejít k obsahu


Amorphous Zr–Cu thin-film alloys with metallic glass behavior

Citace:
ZÍTEK, M., ZEMAN, P., ZUZJAKOVÁ, Š., ČERSTVÝ, R., HAVIAR, S., REZEK, J. Amorphous Zr–Cu thin-film alloys with metallic glass behavior. Gent, Belgie, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Amorphous Zr–Cu thin-film alloys with metallic glass behavior
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Michal Zítek , Doc. Ing. Petr Zeman Ph.D. , Ing. Šárka Zuzjaková Ph.D. , Ing. Radomír Čerstvý , RNDr. Stanislav Haviar Ph.D. , Ing. Jiří Rezek Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce se zaměřuje na výzkum tenkých vrstev Zr–Cu připravených magnetronovým naprašováním z jednoprvkových Zr a Cu terčů. Magnetron osazený Zr terčem pracoval v dc režimu, zatímco magnetron osazený Cu terčem pracoval v pulzním režimu buď za podmínek nízké, nebo vysoké hustoty výboje. Tenké vrstvy Zr–Cu s amorfní strukturou byly připraveny v širokém rozsahu obsahu Cu (18–88 at. %) při podmínkách depozice s nízkou hustotou výboje. Skelný přechod byl jednoznačně detekován pro vrstvy s obsahem Cu v rozmezí od 30 do 65 at. % nezávisle na podmínkách nízké, či vysoké hustoty výboje. Nárůst obsahu mědi vedl k (i) postupnému poklesu meziatomové vzdálenosti nejbližších sousedů, (ii) nárůstu teploty skelného přechodu a (iii) nárůstu krystalizační teploty až do 70 at. % Cu.
Abstrakt EN: This work focuses on investigation of amorphous Zr–Cu thin films prepared by magnetron co-sputtering of single Zr and Cu targets. The magnetron equipped with the Zr target was operated in a dc regime while the magnetron equipped with the Cu target in a pulse regime either at low or high density discharge conditions. The Zr–Cu thin films with an amorphous structure were prepared in a very wide range of the Cu content (18–88 at.%) when deposited at low density discharge conditions. The glass transition was unambiguously recognized for the films with the Cu content between approximately 30 and 65 at.% Cu independently of low or high density discharge conditions used. The increase of the Cu content resulted in (i) a gradual decrease of the nearest-neighbor interatomic distance, (ii) an increase of the glass transition temperature, (iii) an increase of the crystallization temperature up to 70 at.% Cu.
Klíčová slova

Zpět

Patička