Přejít k obsahu


Vizualizace dat s využitím frameworku AngularJS

Citace:
KUKRAL, P., DOSTAL, M., FIALA, D. Vizualizace dat s využitím frameworku AngularJS. In Proceedings in Informatics and Information Technologies WIKT & DaZ 2016. Bratislava: Nakladatel’stvo STU, Vazovova 5, Bratislava, Slovensko, 2016. s. 229-233. ISBN: 978-80-227-4619-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Data visualization using AngularJS
Rok vydání: 2016
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Nakladatel’stvo STU, Vazovova 5, Bratislava, Slovensko
Autoři: Petr Kukral , Ing. Martin Dostal Ph.D. , Doc. Ing. Dalibor Fiala Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se věnuje tvorbě webové aplikace pro vizualizaci dat s využitím JavaScriptu. Klientská část aplikace je implementována ve frameworku Angular od společnosti Google a serverová část je realizována v jazyce PHP. V článku porovnáváme existující možnosti vizualizace dat v oblasti webových technologií a zabýváme se srovnáním nejpoužívanějších JavaScriptových frameworků a knihoven Angular, React a jQuery. Tyto technologie jsou porovnávány jak z hlediska náročnosti implementace, tak z pohledu výkonnosti. Nakonec přinášíme i návod na konverzi pluginu ze starší knihovny jQuery do novějšího Angularu.
Abstrakt EN: This paper deals with the creation of a data visualization web application using JavaScript. The client-side application is implemented in the Angular framework from Google and the server side is developed in the PHP programming language. In the article, the existing possibilities of data visualization in the field of web technologies are compared and we also compare the most widely used JavaScript frameworks and libraries like Angular, React, and jQuery. We assess these technologies from the perspective of implementation requirements as well as the performance point of view. Finally, we also discuss how plugins from the older jQuery library can be converted to the newer Angular framework
Klíčová slova

Zpět

Patička