Přejít k obsahu


Analýza a návrh prospektivní databáze

Citace:
KLEČKOVÁ, J., KRYL, M., VČELÁK, P. Analýza a návrh prospektivní databáze. 2. lékařská fakulta Univerzita Karlova, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis and design of a prospective database
Rok vydání: 2016
Název zdroje: 2. lékařská fakulta Univerzita Karlova
Autoři: Doc. Dr. Ing. Jana Klečková , Ing. Martin Kryl , Ing. Petr Včelák ,
Abstrakt CZ: Cílem spolupráce byla analýza požadavků a návrh prospektivní databáze pro pacienty s Crohnovou nemocí ve Fakultní nemocnicí Motol. Prospektivní databáze má být oddělena od používaného nemocničního informačního systému, ale má sloužit ke klinickým i výzkumným aktivitám při léčbě pacientů s Crohnovou nemocí.
Abstrakt EN: Goal of the collaboration was to analyze requirements and design a prospective database of patients with Crohn's disease at University Hospital Motol. Prospective database should be separated from the used hospital information system. It is intended for clinical and research activities in the treatment of patients with Crohn's disease.
Klíčová slova

Zpět

Patička