Přejít k obsahu


Software library of estimator and soft sensors

Citace:
UZEL, D., ŠMÍDL, V., VOŠMIK, D., JANOUŠ, Š. Software library of estimator and soft sensors. 2016.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software library of estimator and soft sensors
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. David Uzel Ph.D. , Doc. Ing. Václav Šmídl Ph.D. , Ing. David Vošmik Ph.D. , Ing. Štěpán Janouš ,
Abstrakt CZ: Předkládaný výsledek představuje softwarovou knihovnu, která je souborem vybraných estimátorů různých veličin (např. poloha rotoru, rychlost rotoru, zátěžný moment atd.), které jsou nutné pro řízení či diagnostiku zvoleného zařízení (pohonu). Knihovna byla napsána v jazyce C++ tak, aby byla nezávislá na platformě použitého řídícího mikrokontroléru. Jelikož jsou veškeré matematické operace prováděny v plovoucí řádové čárce, je její použití výhradně určeno pro floatové mikrokontroléry. Pro zajištění dostatečné modularity bylo využito vlastností jazyka C++, který umožnuje jednotlivé dále funkčně nedělitelné bloky zdrojového kódu (SW moduly) nadefinovat ve formě tříd. Dokumentace ke zdrojovému kódu je automaticky generovaná pomocí nástroje Doxygen z hlavičkových souborů knihovny v „html“ formě.
Abstrakt EN: The presented result is a software library, which is a collection of selected estimators of different variables (eg. rotor position, rotor speed, load torque etc.) that are necessary for the diagnostics or control of the selected drive. The codes are created by using C++ classe code style with automatic generation of documentation.
Klíčová slova

Zpět

Patička