Přejít k obsahu


Say as You Think and Speak It from Your Souls: The Czech Academy Edition, its Proponents and Critics

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Say as You Think and Speak It from Your Souls: The Czech Academy Edition, its Proponents and Critics. In Silesian Studies in English 2015. Opava: Silesian University in Opava, 2016. s. 151-165. ISBN: 978-80-7510-204-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Say as You Think and Speak It from Your Souls: The Czech Academy Edition, its Proponents and Critics
Rok vydání: 2016
Místo konání: Opava
Název zdroje: Silesian University in Opava
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá překladem Shakespearových děl a jeho recepcí v dobových periodicích na přelomu 19. a 20. století ve světle teorií překladu (např. Susan Bassnettové a Dirka Delabastity). Soustřeďuje se na generaci Akademického Shakespeara a porovnání s názory jejích odpůrců. Akademický překlad inicioval český básník, dramatik a překladatel Jaroslav Vrchlický. Hlavní překladatelské břímě však spočívalo na Josefu Václavu Sládkovi. Ačkoli Sládkův překlad co do kvantity i kvality představuje jedinečný počin, stal se předmětem kritiky řady významných vědců, překladatelů a divadelních teoretiků i praktiků, např. Josefa Baudiše, Antonína Fencla, Otokara Fischera a dalších. Navzdory nesmlouvavé kritice však nelze Sládkových překladům upřít vnitřní poetickou hodnotu a postižení heteroglosického charakteru Shakespearovy dramatické tvorby.
Abstrakt EN: This paper examines Shakespeare translation in Bohemia and its reception in newspapers at the turn of the nineteenth and twentieth centuries in the light of drama translation theories and concepts (e.g., that of Susan Bassnett and Dirk Delabastita). It focuses on the Shakespeare Academy Edition in contrast with the opinions of its opponents. The Academy Edition was initiated by the renowned Czech poet, playwright and translator Jaroslav Vrchlický. The main translator’s burden was, however, borne by Josef Václav Sládek. Though Sládek’s contribution to Czech Shakespeare translation is unique in terms of quantity and quality, it was subject to criticism by Josef Baudiš, Antonín Fencl, Otokar Fischer, and others. Despite these scathing critiques, one might, however, argue that Sládek’s Shakespeare renditions have an intrinsic poetic value.
Klíčová slova

Zpět

Patička