Přejít k obsahu


Výpočet seizmické odezvy reaktoru 1. a 2. bloku Rovenské JE typu VVER 440/213

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Výpočet seizmické odezvy reaktoru 1. a 2. bloku Rovenské JE typu VVER 440/213. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Seismic response calculation of the 1. and 2. block VVER 440/213 – type reactor in NPP Roven
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Seizmická odezva reaktoru VVER 440 je vyšetřena metodou spektra odezvy. Seizmická událost je reprezentována spektry odezvy zrychlení ve dvou horizontálních a jednom vertikálním směru. Jsou vypočítány horní efektivní odhady deformací a sil v požadovaných vazbách.
Abstrakt EN: Seismic response of the reactor VVER 440 – type is investigated by the response spectrum method. The seismic action is represented by acceleration response spectra in two horizontal and one vertical directions. The upper effective estimates of the required coupling deformations and forces are calculated.
Klíčová slova

Zpět

Patička