Přejít k obsahu


Vlastní frekvence reaktoru VVER 1000 ETE v závislosti na rozvolňování vazeb pero-drážka mezi nosným válcem a tlakovou nádobou

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Vlastní frekvence reaktoru VVER 1000 ETE v závislosti na rozvolňování vazeb pero-drážka mezi nosným válcem a tlakovou nádobou. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Eigenfrequncy analysis of the VVER 1000 – type reactor in NPP Temelín in dependence on clearances in tongue and groove couplings between the core barrel and reactor pressure vessel
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Vazby pero-drážka mezi spodní částí nosného válce a tlakovou nádobou reaktoru vykazují malé montážní boční vůle. Výzkumná zpráva uvádí výpočet vlastních frekvencí reaktoru v závislosti na rozvolňování těchto vazeb.
Abstrakt EN: The tongue and groove couplings between the lower part of core barrel and reactor pressure vessel show small assembling side clearances. The research report introduces the calculation of the reactor eigenfrequencies depending on loosening of these couplings.
Klíčová slova

Zpět

Patička