Přejít k obsahu


Vliv tření v kontaktu Zr pokrytí - mřížka na kmitání a otěr palivového proutku

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., DYK, Š. Vliv tření v kontaktu Zr pokrytí - mřížka na kmitání a otěr palivového proutku. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of friction in Zr cladding - spacer grid contact on vibration and fretting weak of the nuclear fuel rod
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Ing. Štěpán Dyk
Abstrakt CZ: Jaderné palivové proutky (PP) jsou příčně navzájem vázány buňkami distančních mřížek uvnitř palivového souboru. Třecí a rázové kontaktní síly mezi pokrytím PP a palivovými tabletami ovlivňují otěr pokrytí PP. Výzkumná zpráva uvádí metodu, výpočet nelineárního kmitání PP a jeho otěr měnící se během provozu reaktoru VVER 1000 v JE Temelín.
Abstrakt EN: Nuclear fuel rods (FRs) are transversally linked to each other by spacer grid cells to inside the fuel assembly skeleton. The friction and impulse contact forces between FR cladding and fuel pellets effect the cladding abrasion. The research report introduces the method, calculation of the FR nonlinear vibration and FR fretting wear varying during operation of VVER 1000 – type reactor in NPP Temelín.
Klíčová slova

Zpět

Patička