Přejít k obsahu


Výpočet a export dat pro konstrukci HB reaktoru 1. bloku Jižněukrajinské JE

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., DYK, Š. Výpočet a export dat pro konstrukci HB reaktoru 1. bloku Jižněukrajinské JE. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Calculation and date transfer for structure of reactor upper block of the NPP South – Ukraine
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Ing. Štěpán Dyk
Abstrakt CZ: Dynamický model reaktoru VVER 1000 je aplikován pro výpočet seizmické odezvy a dynamické odezvy na LOCA havárii. Vyvinutý SW v prostředí MATLAB umožňuje výpočet seizmické odezvy metodou spektra odezvy a dynamické deformace v požadovaných vazbách během LOCA havárie numerickou integrací v časové oblasti. Obě metody jsou aplikovány na reaktor VVER 1000/302 v Jižněukrajinské JE
Abstrakt EN: Dynamic model of the VVER 1000 – type reactor is applied for the calculation of the seismic response and dynamic response caused by loss of coolant accident (LOCA). The developed software in MATLAB code enables a calculation of the seismic response by the response spectrum method and the time behaviour of dynamic deformations in required couplings during LOCA accident by numerical integration method in time domain. The both methods are applied to the VVER 1000/302 – type reactor in NPP South-Ukraine
Klíčová slova

Zpět

Patička