Přejít k obsahu


Problémy rozhodčího řízení v ČR a perspektivy jeho vývoje

Citace:
KUNZ, O., KLEIN, B., KOCINA, J., SEDLOŇOVÁ, V., RABAN, P., KRAUS, J., JANÁK, M., DVOŘÁK, T., KINDL, M., KINDL, T. Problémy rozhodčího řízení v ČR a perspektivy jeho vývoje. 1. vyd. Praha : Leges, 2016, 144 s. ISBN: 978-80-7502-174-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Issues of arbitration in Czech Republic and its development perspectives
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Leges
Autoři: JUDr. Oto Kunz CSc. , JUDr. Bohuslav Klein , Doc. JUDr. Jan Kocina Ph.D. , JUDr. Věra Sedloňová , Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc. , JUDr. Jan Kraus , JUDr. Martin Janák , Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D. , Doc. JUDr. Milan Kindl CSc. , JUDr. Tomáš Kindl
Abstrakt CZ: Monografie je věnována otázce, která se v současné době jeví jako zásadní pro další existenci rozhodčího řízení a rozhodčích soudů v ČR. Současný tlak na změny zákonů vedoucí k omezování rozhodčího řízení v ČR je možné vnímat jako vysoce negativní, neboť ohrožuje existenci rozhodčího řízení a stálých rozhodčích soudů v ČR.
Abstrakt EN: Monography is tasked with a question which currently seems to be essential for future existence of arbitration and arbitration courts in Czech Republic. Current pressure for changes of the law leading to restrictions in arbitrations in Czech Republic may be considered a significantly negative development, as it endangers further existence of arbitration and permanent arbitration courts in Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička