Přejít k obsahu


Динамика лексики в русском и чешском языках

Citace:
KOROSTENSKI, J. Динамика лексики в русском и чешском языках. В Е С Т Н И К ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Н а у ч н ы й ж у р н а л, 2016, roč. Neuveden, č. 10, s. 79-83. ISSN: 1997-4280
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: rus
Anglický název: Dynamics in the vocabulary of Russian and Czech languages
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Mgr. Jiří Korostenski CSc.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o problematice funkční perspektivy ideologické slovní zásoby ve dvou blízce příbuzných jazycích, a to v češtině a ruštině. Jsou analyzovány především otázky dynamiky dané slovní zásoby v aspektu synchronie i diachronie a pohybu na ose centrum a periférie – centrum v obou jazycích.
Abstrakt EN: The article deals with the problem of the functioning of the ideological lexicon in two closely related languages, Russian and Czech. We consider first of all aspects of the dynamics of the vocabulary in the diachronic and synchronic aspects and movement center axis – periphery in both languages.
Klíčová slova

Zpět

Patička