Přejít k obsahu


Metodika digitálního přístupu k tvorbě prostorového uspořádání výrobních systémů

Citace:
ZOUBEK, M., ŠIMON, M. Metodika digitálního přístupu k tvorbě prostorového uspořádání výrobních systémů. In Průmyslové inženýrství 2016. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 206-214. ISBN: 978-80-261-0629-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology of digital approach to design the spatial arrangement of production systems
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Michal Zoubek , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá tématem prostorového uspořádání výrobních systémů. Jedná se o poměrně širokou problematiku, a proto v úvodní části článku budou vysvětleny základní teoretické poznatky. Návrh výrobní dispozice podporuje určitá metodika zpracování, která kombinuje klasický přístup s moderním digitálním způsobem projektování. Tyto přístupy právě korespondují s případovou studií, ve které bude tato metodika aplikována na hlavní objekt řešení. Jednotlivé kroky tvorby layoutu budou prakticky vysvětleny a hlavním výstupem této studie je kompletní návrh výrobně – montážní haly.
Abstrakt EN: The article is focused on spatial arrangement of production systems. This is relatively wide theme, thus first part describes its theoretical principles. Design of a production layout is based on processing methodology that combines classic approach together with modern digital design method. These approaches correspond with the case study, where will be this methodology applied to the object of the solution. The individual steps of layout design will be practically explained and the output is a complete design of production–assembly layout.
Klíčová slova

Zpět

Patička