Přejít k obsahu


Diagnostika kardiorespirační kapacity jako významného biomarkeru zdravotního stavu

Citace:
NOVÁK, J., VOTÍK, J., ŠTORK, M., ZEMAN, V. Diagnostika kardiorespirační kapacity jako významného biomarkeru zdravotního stavu. Tělesná kultura : recenzované periodikum Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, 2016, roč. 39, č. 2, s. 82-93. ISSN: 1211-6521
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cardiopulmonary diagnostic as important biomarkers of health
Rok vydání: 2016
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Jaroslav Novák , Doc. PaedDr. Jaromír Votík CSc. , Prof. Ing. Milan Štork CSc. , Václav Zeman
Abstrakt CZ: Nejvýznamnější korelační závislosti jsou mezi parametry VO2max a Wmax (maximální výkon na ergometru), a mezi VO2max/kg a Wmax/kg. Pravidelná pohybová aktivita aerobního charakteru může ovlivnit biologický věk člověka natolik, že parametry kardiorespirační kapacity odpovídají normativům o 10–20 i více let mladších věkových skupin. Úměrně tomu se snižuje riziko závislosti na okolí v seniorském věku, naopak významně se zvyšuje kvalita posledních let života (Shephard, 1994). Údaje o VO2max a VO2max/kg představují významné biomarkery zdravotního stavu, které mohou posloužit také jako zpětnovazební informace, pozitivní, nebo i negativní, nejen o účinnosti pohybové aktivity, ale obecně o průběhu léčebného procesu. Úroveň „aerobní“ zdatnosti významně koreluje s poklesem morbidity, prevalence a mortality tzv. civilizačních chorob, s kvalitou života a motorickou výkonností. Nemá-li vyšetřující k dispozici analyzátor dýchacích plynů, lze uvedené biomarkery kardiorespirační kapacity se značnou přesností stanovit výpočtem podle regresních rovnic, vycházejících z maximálního dosaženého výkonu na ergometru.
Abstrakt EN: Cardiopulmonary exercise testing (CPET) provides assessment of the integrative exercise responses involving the pulmonary, cardiovascular, haematopoietic, neuropsychological, and skeletal muscle systems, which are not adequately reflected through the measurement of individual organ system function. CPET is increasingly being used in a wide spectrum of clinical applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička