Přejít k obsahu


Though this be madness, yet there is method in't: Eduard Vojan’s Hamlet on the first Czech stage

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Though this be madness, yet there is method in't: Eduard Vojan’s Hamlet on the first Czech stage. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, 2016, roč. 3, č. 2, s. 92-99. ISSN: 2336-3347
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Though this be madness, yet there is method in't: Eduard Vojan’s Hamlet on the first Czech stage
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Vůdčí hereckou osobností Národního divadla byl Eduard Vojan (1853 – 1920), člen Národního divadla v letech 1888 – 1920. Ačkoli byl zprvu obsazován do epizodních rolí (např. Douglas v Jindřichu IV., Demetrius ve Snu noci svatojanské, Horatio a Fortinbras v Hamletovi), pevnou vůlí, pílí a precizností se postupně stal pilířem první české scény. Kladl důraz na metody psychologického realismu. Ponor do psychologie postav, podpořený výmluvnou mimikou tváře a nosnou dramatickou mluvou, jej řadí k nejvýznamnějším představitelům českého divadla. Určujícími rysy Vojanových shakespearovských postav byly vznešenost, lidskost a částečně také ironie. Majestátnost dodala Vojanovým charakterům novou, neotřelou dimenzi a kompaktnost.
Abstrakt EN: Eduard Vojan (1853–1920) was the leading actor at the National Theatre, and a member there from 1888 to 1920. Although he was initially placed in supporting roles (e.g., Douglas in Henry IV, Demetrius in A Midsummer Night's Dream, Horatio and Fortinbras in Hamlet), he gradually came to be a pillar of the Czech stage through his strong will, diligence and precision, while placing an emphasis on the methods of psychological realism. His immersion into the psyche of the characters, supported by eloquent mimicry and supporting dramatic diction, ranked him among the most prominent members of Czech theatre of the time. Vojan's roles were characterised by grandeur, humanity and, partially, irony. The greatness of his performances gave Vojan's characters a fresh and novel dimension and compactness.
Klíčová slova

Zpět

Patička