Přejít k obsahu


Nález fragmentů renesančního článkového opasku z městské radnice v Českých Budějovicích

Citace:
ČAPEK, L. Nález fragmentů renesančního článkového opasku z městské radnice v Českých Budějovicích. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2016, roč. 29, č. 29, s. 387-397. ISSN: 0231-8237
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The find of fragments of Renaissance segmented girdle from town Town Hall in České Budějovice
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje drobným nálezům předmětů z barevných kovů pocházející z archeologického výzkumu na nádvoří městské radnice v Českých Budějovicích, a to fragmentům ženského článkového opasku tvořeného plechovými pásovými kazetami (záponami) a jedním podkovovitým článkem datovaným do raně novověkého (renesančního) období, kolem poloviny 16. století. Tyto součásti opasku z bronzu či mosazi byly pravděpodobně vyrobeny domácími pasíři, jejichž činnost je hojně doložena v tomto období ve městě písemnými prameny.
Abstrakt EN: The paper deals with minor findings of objects made of non-ferrous metals which originate from the archaeological excavation in the courtyard of the town hall in České Budějovice – fragments of a woman´s segmented girdle consisting of flat belt bracelets and a horse-shoe shaped link dated to the early modern (Renaissance) period, i.e. around the mid-16th century. These bronze or brass components of the segmented girdle were probably produced by local girdlers whose activities in the town are widely documented by written sources for this period.
Klíčová slova

Zpět

Patička