Přejít k obsahu


Provázanost, empiričnost a simulace moderní vědy

Citace:
HAVLÍK, V. Provázanost, empiričnost a simulace moderní vědy. Plzeň, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Vladimír Havlík CSc.
Abstrakt CZ: V příspěvku se pokusím ukázat specifický charakter soudobé vědy, který je markantní především její provázaností (entanglement) ve třech neobvyklých aspektech: externí provázaností mnoha oborů, interní, teoreticko-empirickou provázaností a konečně simulační provázaností a modelováním, jež jsou vyústěním externí a interní provázanosti v nový nástroj moderní vědy, v simulaci. Reflexi těchto tří aspektů považuji za výjimečnou pro současnou etapu vědeckého bádání a pro adekvátní úvahy o její interdisciplinaritě.
Klíčová slova

Zpět

Patička