Přejít k obsahu


Úskalí normování v malosériové výrobě při variantnosti jednotlivých operací

Citace:
BÁRDY, M., ŠIMON, M. Úskalí normování v malosériové výrobě při variantnosti jednotlivých operací. In Průmyslové inženýrství 2016. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-261-0629-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pitfalls of standardization in small-scale production at alternativeness of individual operations
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marek Bárdy , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek je zaměřen na problematiku časových snímků a její aplikaci v praxi. Cílem je provést analýzu a následné vyhodnocení pracovního nasazení pracovníků ve svařovně. Porovnat nově vytvořené normy s normami původními. Dále byla řešena racionalizace práce a změna samotných pracovních postupů. Podstatným přínosem je snížení pracovního zatížení operátorů, přičemž při vhodné změně pracovního postupu dochází i ke zvýšení produktivity práce.
Abstrakt EN: This article is focused on the problems regarding time measurements and theirs application in practice. The aim is to provide analysis and the subsequent evaluate deployment of personnel working in welding shop. To compare the newly-created standards with the original standards. Also the work rationalization was solved and the change of work instructions was performed. Substantial benefit was to reduce the workload of operators which led to higher productivity.
Klíčová slova

Zpět

Patička