Přejít k obsahu


Simulační model pracoviště lakovny a balení

Citace:
ŠIMON, M., ULRYCH, Z., POLCAR, J. Simulační model pracoviště lakovny a balení. Kermi s.r.o., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation model of the paintshop and packaging department
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Kermi s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Doc. Ing. Zdeněk Ulrych Ph.D. , Ing. Jiří Polcar
Abstrakt CZ: Zpráva obsahuje základní popis lakovny, její řídící logiky a technologické informace potřebné pro simulaci tohoto systému. Zpráva obsahuje popis chování jednotlivých pracovišť, logiky a chování systému dopravy mezi pracovišti. Taktéž jsou popsány potřebné technologické postupy pro jednotlivé typy výrobků. Veškerý popis je udělán z pohledu potřeb pro vytvoření diskrétního simulačního modelu. Na vytvořeném simulačním modelu bylo ověřováno několik různých plánů výroby s různým nastavením modelovaného systému. Na základě provedených simulačních experimentů byly provedeny závěry a doporučení.
Abstrakt EN: The report contains a description of the paint shop, the control logic and technological information needed to simulate this system. The report contains a description of the behavior of the individual departments, logic and behavior of traffic between sites.
Klíčová slova

Zpět

Patička