Přejít k obsahu


Literarische Texte im DaF-Unterricht : Stundenkonzepte für Mittelschulen und Gymnasien

Citace:
MEHNERT, E., VOLTROVÁ, M., PRŮCHA-WITTMANN, J. Literarische Texte im DaF-Unterricht : Stundenkonzepte für Mittelschulen und Gymnasien. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2016, 140 s. ISBN: 978-80-261-0659-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: ger
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert , Dr. phil. Michaela Voltrová , Mgr. Julia Průcha-Wittmann B. A.
Abstrakt CZ: Sborník ze studentské konference se sedmi didaktickými návrhy. Literární díla byla autory rozebrána ze tří směrů - jazykovědného, literárního a didaktického. Na základě této analýzy byly vytvořeny pracovní listy, které jsou připraveny přímo pro výuku. Často převládá názor, že literární díla jsou příliš dlouhá a těžká a nejsou tedy vhodná k použití ve výuce. Předkládaný sborník ale dokazuje opak.
Klíčová slova

Zpět

Patička