Přejít k obsahu


Systém pro asistovanou katalogizaci archivu

Citace:
STANISLAV, P., ŠVEC, J., IRCING, P., PRAŽÁK, A. Systém pro asistovanou katalogizaci archivu. 2016.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: System for assisted cataloging of the archive
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petr Stanislav , Ing. Jan Švec Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Ircing Ph.D. , Ing. Aleš Pražák Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Systém pro asistovanou katalogizaci provádí tyto základní operace: Nejdříve je zvuková stopa videozáznamu je zpracována systémem rozpoznávání řeči - výstupem zpracování je tzv. mřížka, což je struktura obsahující nejpravděpodobnější posloupnosti slov či fonémů. Pak jsou slova z mřížky tzv. zaindexována, tj. uložena do databáze ve formě, která umožňuje rychlé vyhledávání. Následně je rozpoznaný text je zpracován algoritmem pro automatické přiřazení klíčových slov - tato klíčová slova jsou vybírána z pevně definovaného hierarchického slovníku (thesauru). Zmíněný systém pro asistovanou katalogizaci je webovou aplikací, což znamená, že mezi její hlavní výhody patří dostupnost odkudkoliv, kde je připojení k internet, multiplatformnost a vždy aktuální verze aplikace.
Abstrakt EN: Assisted cataloging system performs the following basic operations: First is the soundtrack of the video is processed by the speech recognition system - the output of the process is a so-called lattice, which is a structure containing the most likely sequence of words or phonemes. Then the words from the lattice are indexed, i.e. saved to the database in a form that allows for quick searches. Then the recognized text is processed by an algorithm for automatic keyword assignment - those keywords are selected from a predefined hierarchical dictionary (thesaurus). Described system for assisted cataloging is web application, which means that its main advantages include accessibility from anywhere with a connection to the internet, multiplatformity, and the permanent availability of up-to-date version.
Klíčová slova

Zpět

Patička