Přejít k obsahu


Krásný a moudrý Platón: velký úklid v řeckém myšlení a vnímání

Citace:
BOHÁČEK, K. Krásný a moudrý Platón: velký úklid v řeckém myšlení a vnímání. Sedláčkova 19, Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Kryštof Boháček Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje problematice smyslového vnímání a poznání především v raných Platónových dialozích (např. Hippias Větší) a kriticky se s tímto odkazem vypořádává. Na jedné straně odhaluje provázanost s tradičním pojetím krásy v antickém Řecku, na straně druhé poukazuje na Platónovo inovativní chápání krásy v souvislosti s jeho filosofickým systémem.
Klíčová slova

Zpět

Patička