Přejít k obsahu


Vývoj NTMB konceptu nové technologie válcování tyčí zatepla

Citace:
JENÍČEK, Š., IBRAHIM, K., KOTĚŠOVEC, V., RUBEŠOVÁ, K. Vývoj NTMB konceptu nové technologie válcování tyčí zatepla. GMT Gesellschaft für metallurgische Technologie - und Softwareentwicklung mbH, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Development of NTMB design for a new technology of hot bar rolling
Rok vydání: 2016
Název zdroje: GMT Gesellschaft für metallurgische Technologie - und Softwareentwicklung mbH
Autoři: Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Khodr Ibrahim , Ing. Vratislav Kotěšovec , Kateřina Rubešová
Abstrakt CZ: Pro vytvoření nového HTMB konceptu kosého válcování potřebovala Firma GTM vyvinout novou kalibraci pracovních kosých válců pro válcování konvenčních ocelí zatepla s vysokým úběrem a integrovaným tepelným zpracováním. Na dodaných tyčových polotovarech z materiálů Werkstoff 1 - 4 bylo provedeno zpracování s variovanými technologickými veličinami a na základě metalografického rozboru byly vyhodnoceny vlivy technologie na vývoj struktury. Na základě těchto výsledků byla provedena modifikace a postupná parametrická optimalizace nového procesu HTMB, který představuje novou zavedenou technologii nízkoteplotního zpracování ocelí intenzivní deformaci, kterou v současné době disponuje firma GMT.
Abstrakt EN: In order to create a new NTMB design for diagonal rolling, the company GTM needed to develop new working roll calibre designs for large-reduction hot diagonal rolling of conventional steels with integrated heat treatment. The bar stock from Werkstoff 1–4 materials which had been supplied for this purpose was processed using varied process parameters. The effect of the technology on microstructural evolution was assessed on the basis of metallographic observation. Based on the results, the new NTMB process was modified and its parameters were gradually optimized. It represents a newly-implemented technology of low-temperature processing of steels with the aid of severe deformation, which is available at GTM.
Klíčová slova

Zpět

Patička