Přejít k obsahu


Jan Hus a některé právní aspekty jeho procesu a odsouzení

Citace:
ČERNÝ, M. Jan Hus a některé právní aspekty jeho procesu a odsouzení. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2015, roč. 123, č. 4, s. 205-213. ISSN: 1803-1382
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Jan Hus and certain legal aspects of his trial and sentencing
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. JUDr. Miroslav Černý Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá právními aspekty procesu, vedeného proti Mistru Janu Husovi. Popisuje klíčové fáze tohoto procesu, ve kterém postoj Jana Husa, motivovaný morálně-nábožensky, se střetl s postojem církevních autorit, vycházejícím z předpisů kanonického práva. Badatel Jiří Kejř, který se právními aspekty Husova procesu dlouhodobě zabýval v několika studiích, přesvědčivě dokázal, že proces proti Janu Husovi byl veden řádně a regulérně, a Hus byl odsouzen v souladu s tehdy platnými právními předpisy. Článek končí srovnáním osoby Jana Husa s moderním nekonformním teologem profesorem Hansem Küngem. Zatímco Jan Hus skončil na hranici, Küngovi jeho odsouzení přineslo v Německu a ve světě ještě větší slávu a proslulost.
Abstrakt EN: The article addresses the legal aspects of Jan Hus‘s trial, describing the key phases in which the preacher with his moral and religious motivations clashed with Church authorities armed with canon law. The scholar Jiří Kejř, who spent years dealing with the legal aspects of Hus’s trial, convincingly demonstrated in several studies that the trial of Jan Hus was conducted duly and in a regular manner, and that Hus’s sentence was consistent with laws valid at the time. The final part of the article offers a comparison of Jan Hus and Professor Hans Küng, a modern nonconformist theologian. While the life Jan Hus ended at the stake, Küng‘s conflict with the Church brought him greater fame in Germany and abroad.
Klíčová slova

Zpět

Patička