Přejít k obsahu


Právo horní (od roku 1848)

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Právo horní (od roku 1848). In Encyklopedie českých právních dějin, VI.svazek Právní - Právo po. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, s. 496-500. ISBN: 978-80-7380-641-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mining Law (from 1848)
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Horní právo se v průběhu doby neustále vyvíjelo a vyžadovalo novou modernější legislativní úpravu. Počátky úsilí o sjednocení horního práva se datují již od 17. století. Kapitola se věnuje vývoji horního práva od roku 1848 do současnosti.
Abstrakt EN: Mining Law is developed over time continuously and required a new modern legislation. The beginnings of efforts to unify the Mining Law dated back to the 17th century. The chapter deals with the development of Mining Law from 1848 to the present.
Klíčová slova

Zpět

Patička