Přejít k obsahu


Bogusław Kowal (1889-1953). Misie jako přechodový rituál

Citace:
JAKOUBEK, M., ČERMÁK, R. Bogusław Kowal (1889-1953). Misie jako přechodový rituál. FHS, Univerzita Karlova, Praha, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. PhDr. Marek Jakoubek Ph.D. , Radek Čermák
Abstrakt CZ: Autoři ve svém příspěvku představili protestantského pastora Bogusłav Kowal, lužickosrbského patriota, který zasvětil svůj život kázání slova Božího mezi slovanskými bratry v rodné Lužici, v zapadlé české vísce v severozápadním Bulharsku či mezi Čechy, Slováky, Poláky, a dalšími imigranty v argentinském Chacu. Kowal se narodil v Brězowce v roce 1889 a po zkušenosti z bojů v první světové válce rozhodl, že zasvětí svůj život službě Bohu. Přihlásil se v Berlíně na misijní školu svobodných církví. Protože dospěl k názoru, že křest by měli přijímat pouze dospělí, musel vystoupit z církve a přidal se ke svobodným bratřím. Jako „pravý křesťan a zarytý Slovan“ odchází v roce 1922 na Balkán, kde se stává pastorem v malé vesnici Vojvodovo v severozápadním Bulharsku. Zde si svým energickým vystupováním zprvu získal širokou podporu obyvatel obce. Zanedlouho však ve Vojvodovu dochází pod Kowalovým vlivem k rozštěpení původně jednotného sboru a skupina jeho přívrženců zakládá vlastní sbor. Příčinou „rozdělení kostelů“ byla opět otázka křtu – Kowalovi stoupenci totiž odmítali křest dětí. Na přelomu 20. a 30. let 20. století odchází Bogusłav Kowal do Argentiny. V argentinském Chacu Kowal strávil několik let a kázal Slovo Boží mezi Čechy, Slováky, Bulhary, Poláky, Ukrajinci a dalšími slovanskými obyvateli. Druhá světová válka zastihla Bogusłava Kowala v Bulharsku. Poté, co jej bulharští fašisté vypověděli ze země, vrátil se domů do Lužice. Zde pokračoval v hlásání evangelia, samozřejmě v srbštině. Jako aktivní člen Domowiny (národní organizace Lužických Srbů) se angažoval v šíření a udržování lužické srbštiny. Pod jeho vlivem byla založena bratrská svobodnocírkevní farnost. Kowal umírá v roce 1953 v Lužici. Jeho odkaz je ambivalentní. Na jedné straně svými misijními aktivitami na některých místech způsobil rozkol původně jednotných sborů, na straně druhé byl jak vytrvalým šiřitelem Slova Božího mezi Slovany, tak výrazně přispěl k zachování srbského jazyka a kultury.
Klíčová slova

Zpět

Patička