Přejít k obsahu


Sympozium Balcanicum. Interdisciplinární seminář zaměřený na terénní výzkum na Balkáně

Citace:
Jakoubková Budilová, L. Sympozium Balcanicum. Interdisciplinární seminář zaměřený na terénní výzkum na Balkáně. Plzeň, 13.10.2016 - 13.10.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sympozium Balcanicum. Interdisciplinary seminar focused on fieldwork in the Balkans.
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D.
Abstrakt CZ: Sympozium Balcanicum je interdisciplinární seminář zaměřený na různé podoby sociálněvědního výzkumu na Balkáně. Slouží jako platforma pro prezentaci výsledků badatelských aktivit studentských i akademických pracovníků, které se nějakým způsobem dotýkají balkánského prostoru. Vítány budou zejména příspěvky vycházející z terénního či archivního výzkumu zaměřené na různé oblasti regionu. Problematika balkánského prostoru tak představuje jednotící prvek, který nabízí srovnání či konfrontaci různých teoretických pozic i metodologických přístupů a umožňuje navázání dialogu mezi různými disciplínami, akademickými pracovišti i vzájemnou inspiraci mezi etablovanými odborníky a začínajícími studenty.
Abstrakt EN: Sympozium Balcanicum is an interdisciplinary seminar focused on fieldwork in the Balkans that is organized by the Department of Anthropology, University of West Bohemia in Pilsen since 2010. It brings together both students and established scholars who are interested in the topics related to the area of the balkans and who accomplish a fieldwork or an archive fieldwork in this area.
Klíčová slova

Zpět

Patička