Přejít k obsahu


Upínací systém pro opravu zápustek navařováním DMLS procesem

Citace:
HANZL, P., ZETKOVÁ, I., DAŇA, M. Upínací systém pro opravu zápustek navařováním DMLS procesem. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Clamping system for repairing dies by DMLS process
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Hanzl , Ing. Ivana Zetková , Ing. Milan Daňa
Abstrakt CZ: Upínací systém byl vyvinut za účelem upnutí polotovaru, na který má být navařen kovový materiál pomocí DMLS technologie. Systém upnutí obrobku pro navařování je vyroben taktéž aditivní výrobou (AM) a celé řešení sestává z upínacího mechanismu, jehož prvky jsou tuhý L profil a válečky se závity, které pomocí šroubů a podložek upevňují upínky. Samotný tvar závitů byl tištěn a po výrobě byla následně provedena korekce jejich profilu závitníkem. Výhodou takto navrženého upínacího systému jsou jeho minimální zásahy do stavební platformy a absence potřeby nasazení dalších obráběcích zařízení pro jeho výrobu.
Abstrakt EN: Clamping system was developed for the clamping of workpiece to be added the metal material by DMLS technology. Workpiece clamping system for welding is made also by additive manufacturing (AM) and the entire solution consists rigid L profile and the rollers with threads, which fixe clamps by screws. The geometry of the threads was printed and after production was subsequently corrected their profile by a thread cutter. The advantage thus proposed clamping system are its minimum intervention into the building platform and the absence of the need for deployment of additional tooling for its manufacture.
Klíčová slova

Zpět

Patička