Přejít k obsahu


Informační systémy

Citace:
KLEČKOVÁ, J. Informační systémy. Luhačovice, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Information Systems
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Dr. Ing. Jana Klečková ,
Abstrakt CZ: Studijní obor Informatika studijního programu Inženýrská informatika má na Fakultě aplikovaných věd ZČU dlouholetou tradici. Obor Informační systémy je určen pro výchovu odborníků schopných realizovat a provozovat informační systémy na podporu řídících a poznávacích činností v sociálně ekonomické oblasti. Studenti jsou připravováni pro prostředí globálního trhu práce, kdy se dostanou do konkurence i s absolventy zahraničních vysokých škol a dalšími odborníky. Náplň oboru byla navržena s respektováním mezinárodních standardů obsažených v poslední verzi Computing Curricula 2008. Úspěšně akreditovaný bakalářský studijní obor získal v roce 2010 prestižní mezinárodní ocenění IBM Faculty Award. Akreditace navazujícího studijní oboru Informační systémy v roce 2011 opět vycházela z mezinárodního standardu IS 2010. Do studia jsou zařazené i předměty zabývající se základními principy makroekonomie, financí, účetnictví, obchodu, práva, marketingu a managementu.
Abstrakt EN: Study Science degree program in Engineering Informatics is at the Faculty of Applied Sciences UWB long tradition. Branch Information Systems is designed for education professionals able to implement and operate information systems to support management and cognitive activities in the socio-economic field. Students are prepared for the global market environment, labor, they get into the competition, but also to graduates of foreign universities and other experts. Filling the field was designed with respect for international standards contained in the final version of the Computing Curricula 2008. Successfully accredited bachelor degree course won the 2010 prestigious international IBM Faculty Award. Accreditation follow-up study of the Information systems again in 2011 based on an international standard IS 2010. The studies are classified as items dealing with the basic principles of macroeconomics, finance, accounting, business, law, marketing and management.
Klíčová slova

Zpět

Patička