Přejít k obsahu


Akutní iktová péče v Plzeňském kraji v podmínkách jediného cerebrovaskulárního centra

Citace:
ROHAN, V., ŠEVČÍK, P., HOMMEROVÁ, J., ŠÍN, R., KLEČKOVÁ, J., POLÍVKA, J. Akutní iktová péče v Plzeňském kraji v podmínkách jediného cerebrovaskulárního centra. Praha, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Acute Stroke Care in the Pilsen region in terms of single cerebrovascular center
Rok vydání: 2016
Autoři: Vladimír Rohan , P Ševčík , J Hommerová , R Šín , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková , J Polívka
Abstrakt CZ: Léčba pacientů s akutními cévními mozkovými příhodami (CMP) je v České republice zajišťována sítí celkem 32 center vysoce specializované iktové péče (IC) a 13 center vysoce specializované cerebrovaskulární péče (KCC). V Plzeňském kraji s rozlohou 7 531 km2 a 575 123 obyvateli v sedmi okresech je tato péče zajišťována pouze jediným centrem ve FN Plzeň plnící zároveň úlohu IC pro celý Plzeňský kraj a KCC pro kraj Plzeňský i Karlovarský. Cílem práce bylo zmapovat aktuální stav péče o pacienty s iktem v přednemocniční péči s ohledem na směrování do KCC/IC a dostupnost rekanalizační léčby u pacientů s ischemickými CMP. Byla vyhodnocena data informačního systému Zdravotnické záchranné služby a FN Plzeň s hlavní diagnózou I60-I64 za období 1–12/2015 se zaměřením na směřování nemocných do KCC a dostupnost rekanalizační léčby pro jednotlivé okresy
Abstrakt EN: Treatment of patients with acute vascular strokes (CMP) in Czech Republic provided by a network of 32 centers highly specialized stroke care (IC) and 13 highly specialized centers cerebrovascular care (KCC). In the Region with an area of 7,531 square kilometers and 575,123 inhabitants in seven districts of the care provided. Only one center at University Hospital Pilsen while filling the role of the IC for the entire Pilsen Region and KCC for the region Plzen and Karlovy Vary. The aim of the study was to explore the current state of care stroke patients in prehospital care with regard to routing to KCC / IC and availability recanalization therapy in patients with ischemic stroke. It analyzed the data information system of the Medical Emergency Services and University Hospital Pilsen main diagnosis I60-I64 for the period 1-12 / 2015 with a focus on towards sick to KCC and availability recanalization therapy for individual districts.
Klíčová slova

Zpět

Patička