Přejít k obsahu


Experimentální medicínský informační systém

Citace:
KLEČKOVÁ, J. Experimentální medicínský informační systém. Luhačovice, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental medical information system
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Dr. Ing. Jana Klečková ,
Abstrakt CZ: Projekt řešený ve spolupráci Fakultní nemocnice v Plzni a Fakultou aplikovaných věd ZČU v Plzni se zabývá vytvořením komplexního systému pro výpočetní tomografii, který by umožnil detekci a analýzu ložiskových lézí, určení jejich segmentální lokalizace, zhodnocení perfúzních poměrů a provedení virtuální resekce včetně stanovení objemů resekované a ponechané části orgánu. Takový systém zatím není komerčně dostupný. První nezbytný krok - automatická nebo poloautomatická segmentace libovolného orgánu je cílem tohoto článku.
Abstrakt EN: Project carried out in partnership with the University Hospital in Pilsen and the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia in Pilsen deals with creating a comprehensive system for computed tomography, which would allow for the detection and analysis of focal lesions, determine their segmental localization, assessment of perfusion ratios and perform a virtual resection including the determination of the volumes of the resected and left part of the body. Such a system is not yet commercially available. The first necessary step - automatic or semi-automatic segmentation of any organ is the aim of this article.
Klíčová slova

Zpět

Patička