Přejít k obsahu


Unconventional methods of thermomechanical treatment of tool steel

Citace:
AIŠMAN, D., OPATOVÁ, K., RUBEŠOVÁ, K., JENÍČEK, Š. Unconventional methods of thermomechanical treatment of tool steel. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 6, s. 1226-1230. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Unconventional methods of thermomechanical treatment of tool steel
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. David Aišman Ph.D. , Kateřina Opatová , Kateřina Rubešová , Ing. Štěpán Jeníček
Abstrakt CZ: Nástrojové oceli jsou tradiční materiály, jejichž způsoby tepelné úpravy jsou dobře zavedené. I přes tuto skutečnost mohou být použity netradiční metody zpracování, například pro rafinaci karbidů chrómu a celkové zpevnění konstrukce. Jednou z metod, které významně mění mikrostrukturu, je semi-solidní zpracování. Prostřednictvím průchodu semi-solidním stavem vytváří ocel X210Cr12 (ČSN 19436) mikrostrukturu polyhedral austenitických zrn vložených v síti karbidu. Tváření tohoto materiálu při vhodné teplotě vedlo k rekrystalizaci z austenitické mikrostruktury a rovnoměrného rozdělení karbidů o velikosti přibližně 2 um. Změnou rychlosti následného ochlazení je možné získat mikrostruktury v rozmezí od austenitu po martenzit.
Abstrakt EN: Tool steels are traditional materials whose heat treatment routes are well-established. Despite that fact, unconventional treatment methods can be used, for instance for refining chromium carbides and general strengthening of the structure. One of the methods that considerably alter microstructure is semi-solid processing. By means of passing through the semi-solid state, the X210Cr12 steel (CSN 19436) developed a microstructure of polyhedral austenite grains embedded in a carbide network. Forming of this material at an appropriate temperature led to recrystallization of the austenitic microstructure and to uniform distribution of carbides with a size of approximately 2 μm. By varying the rate of subsequent cooling, microstructures ranging from austenite to martensite could be obtained.
Klíčová slova

Zpět

Patička