Přejít k obsahu


Akutní iktová péče v Plzeňském kraji v podmínkách jediného cerebrovaskulárního centra

Citace:
ROHAN, V., ŠEVČÍK, P., HOMMEROVÁ, J., ŠÍN, R., KLEČKOVÁ, J., POLÍVKA, J. Akutní iktová péče v Plzeňském kraji v podmínkách jediného cerebrovaskulárního centra. Mikulov, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Acute Stroke Care in the Pilsen region in terms of single cerebrovascular center
Rok vydání: 2016
Autoři: Vladimír Rohan , P Ševčík , J Hommerová , R Šín , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková , J Polívka
Abstrakt CZ: Cílem práce bylo zmapovat aktuální stav péče o pacienty s iktem v přednemocniční péči s ohledem na směrování do KCC/IC a dostupnost rekanalizační léčby u pacientů s ischemickými CMP. Byla vyhodnocena data informačního systému Zdravotnické záchranné služby a FN Plzeň s hlavní diagnózou I60–I64 za období 1–12/2015 se zaměřením na směřování nemocných do KCC a dostupnost rekanalizační léčby pro jednotlivé okresy. U pacientů léčených v KCC v období 9/2015–8/2016 byla analyzována logistická data rekanalizační léčby.
Abstrakt EN: The aim of the study was to explore the current state of care for stroke patients in prehospital care with regard to routing to KCC / IC and availability of recanalization therapy in patients with ischemic stroke. It analyzed the data information system of Emergency Medical Services and Hospital Plzen with a main diagnosis of I60-I64 for the period 1-12 / 2015, focusing on the direction of patients to KCC and availability recanalization treatment for individual districts. Patients treated at KCC in the period 9 / 2015-8 / 2016 were analyzed by logistic data recanalization therapy.
Klíčová slova

Zpět

Patička