Přejít k obsahu


Nález solitérních žárových hrobů při předstihovém archeologickém výzkumu v prostoru Plzně-Lochotína

Citace:
MENŠÍK, P., PROCHÁZKA, M. Nález solitérních žárových hrobů při předstihovém archeologickém výzkumu v prostoru Plzně-Lochotína. Archeologie západních Čech, 2016, roč. 11, č. neuveden, s. 115-119. ISSN: 1804-2953
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Finding of solitary cremation graves in archaeological research in the area of Pilsen-Lochotín
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Petr Menšík Ph.D. , Mgr. Milan Procházka
Abstrakt CZ: Článek přináší informace o záchranném archeologickém výzkumu na katastru Plzně-Lochotína. Při průzkumu bylo zjištěno 75 archeologických objektů spadajících do období od pravěku po 2. světovou válku. Z pravěkých objektů vynikají dva žárové hroby, které byly na základě keramických střepů datovány obecně do mladší doby bronzové – doby halštatské. Oba hroby obsahovaly větší množství drobných úlomků lidských kostí, které byly podrobeny antropologické analýze.
Abstrakt EN: The article presents information about the rescue archaeological research in the cadastral Pilsen-Lochotín.
Klíčová slova

Zpět

Patička