Přejít k obsahu


Fixtures design for increasing of quality production of cast workpiece with weld deposit

Citace:
MONKA, P., MARKOVIČ, J., MONKOVÁ, K., ŘEHOŘ, J., HRIC, S., MANDULÁK, D. Fixtures design for increasing of quality production of cast workpiece with weld deposit. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 6, s. 1314-1319. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Fixtures design for increasing of quality production of cast workpiece with weld deposit
Rok vydání: 2016
Autoři: Peter Monka , Jaromír Markovič , Doc. Ing. Katarína Monková PhD. , Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Slavomír Hric , Dušan Mandulák
Abstrakt CZ: Článek se zabývá principy navrhování upínacích přípravků a jejich využití při obrábění armatury DM 100, PN 25/40-RF, což je objemná součást, která se vyrábí technologií lití. Plochy v blízkosti otvoru ventilu lze jen těžko opracovat kvůli návaru. S ohledem na odstranění nedostatků upínacího přípravku, které by mohly vznikat v důsledku nevhodného designu a výroby, je výhodné použít virtuální model spolu se simulací a analýzou v CAD / CAM systému. V současné době mají technologové v rukou silné nástroje, které zvyšují efektivitu řešení nejen běžných, ale také specifických problémů. Na druhou stranu ale musejí také sami umět vyřešit některé problémy, jako jsou např. rozdíly ve specifikacích souřadnicových systémů používaných pro virtuální modely v CAD/CAM systémech a souřadnicových systémech používaných v reálné výrobě. Tyto problémy mohou nastat v případě definování geometrie řezného nástroje v nástrojovém nebo pracovním souřadnicovém systému. Na základě teoretických znalostí byly navrženy dva upínací přípravky určené pro výrobu dvou souborů povrchů, které jsou vzájemně kolmé, takže po inovaci byly výrobní operace provedeny ve svislé i vodorovné pozici vzhledem k osám obrobku. Používáním tohoto nového přístupu byla dvakrát zvýšena efektivita výroby a rychlost produkce a nebyl vyroben žádný zmetek.
Abstrakt EN: The article deals with the principles of fixtures design and their application at machining of armature DM 100, PN 25/40-RF. It is bulky component that is produced by casting technology. Surfaces near the hole of valve are hard machinable due to weld deposit. Considering elimination of clamping device weaknesses that could originate due to unsuitable design and production, it is advantageous to use a virtual model along with simulation and analysis in CAD/CAM system. Nowadays technologists have strong tools in their hands that increase efficiency of solution not only conventional, but also specific, problems. On the other hand, they have to know to solve some difficulties in their mind, such are, for example, the differences in specifications of coordinate systems used for virtual model in CAD/CAM system and coordinate systems used in real production. The problems can arise in case of cutting tool definition according to the tool-in-hand or tool-in-use systems. Based on theoretical know-how two fixtures were designed for manufacturing of two sets of surfaces that are normal each other, so after inovation manufacturing operations were realized in vertical and in horizontal position of workpiece axes. Using new approach, the production efficiency and production rate have increased twice and no failure product has been made.
Klíčová slova

Zpět

Patička