Přejít k obsahu


Školní dotazníková studie o návykových látkách, zdravém životním stylu a rizikovém chování: Plzeň, 2014

Citace:
BOHÁČOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K., SVOBODA, M. Školní dotazníková studie o návykových látkách, zdravém životním stylu a rizikovém chování: Plzeň, 2014. 1. vyd. Plzeň : Katedra pychologie, FPE ZČU, 2014, 56 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Katedra pychologie, FPE ZČU
Autoři: Mgr. Aneta Boháčová , Mgr. Kateřina Kubíková Ph.D. , PhDr. Mgr. Michal Svoboda Ph.D.
Abstrakt CZ: Zadaný výzkumný projekt byl zaměřen zejména na zmapování situace v oblasti rizikového chování dětí staršího školního věku a adolescentů. Projekt byl rozdělen na několik samostatných částí. První část se zaměřila na stravovací návyky respondentů, druhá a třetí část řešila problematiku abúzu alkoholu a nikotinismu, čtvrtá část se zabývala otázkami užívání návykových látek. Závěrečná část byla věnována preventivním aktivitám škol v oblasti sociálně patologických jevů. Dílčím úkolem studie bylo provést srovnání s již uskutečněným výzkumem v roce 2008 sdružením SCAN ve spolupráci s Centrem adiktologie UK Praha. Zvolený design předkládaného výzkumu proto odpovídá předcházejícímu šetření.
Klíčová slova

Zpět

Patička