Přejít k obsahu


Výcvik komunikačních dovedností pro praxi. 1. díl, Metodika kurzu

Citace:
SVOBODA, M., VRÁTNÍKOVÁ, I. Výcvik komunikačních dovedností pro praxi. 1. díl, Metodika kurzu. 1. vyd. Plzeň : Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, 2013, 57 s. ISBN: 978-80-260-4776-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Training communication dkills for practice : 1st part Methodology of course
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií
Autoři: PhDr. Mgr. Michal Svoboda Ph.D. , Mgr. Ivana Vrátníková
Abstrakt CZ: Publikace pojednává o zákonitostech a principech sociální komunikace v aplikaci na různé mezilidské situace. Je strukturována do pěti tematických oblastí. První kapitola je věnována problematice struktury a významu sociální komunikace. Jsou v ní popsány druhy komunikace. Další kapitola se zaměřuje na osobnost člověka jako na subjekt sociální komunikace. Ve třetí kapitole jsou zpracovány obtížné komunikační situace. Mezi uvedené situace patří např. frustrace, stres, konflikt. Tato kapitola obsahuje komunikačního strategie efektivního zvládání obtížných situací. Čtvrtá tematická oblast pojednává o postupech krizové intervence. Poslední zpracovanou problematikou jsou zásady veřejného vystupování.
Abstrakt EN: This publication deals with the rules and principles of social communication in application to different interpersonal situations. It is divided into five thematic fields. The first chapter is dedicated to the problems of social communication structure and importance. There are types of communication described here. Next chapter focuses on the human personality as a subject of social communication. The third chapter is about difficult communication situations, e.g. frustration, stress, conflict. This chapter contains communication strategies of effective coping with difficult situations. The fourth thematic part deals with crisis intervention procedures. Principles of public performing are the last worked out topic.
Klíčová slova

Zpět

Patička