Přejít k obsahu


Výcvik komunikačních dovedností pro praxi. 2. díl, Metodika vedení kurzu

Citace:
SVOBODA, M., VRÁTNÍKOVÁ, I. Výcvik komunikačních dovedností pro praxi. 2. díl, Metodika vedení kurzu. 1. vyd. Plzeň : Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, 2013, 40 s. ISBN: 978-80-260-4777-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Training communication dkills for practice : 2nd part Methodology of course leadership
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií
Autoři: PhDr. Mgr. Michal Svoboda Ph.D. , Mgr. Ivana Vrátníková
Abstrakt CZ: Publikace pojednává o metodice vedení kurzu komunikačních dovedností. Je strukturována do tří tematických oblastí. První kapitola je věnována problematice roli lektora ve výcvikových programech a týmové práce lektorů v edukačním procesu. Další kapitola se zaměřuje na osobnostní faktory účastníků kurzu a možnosti jejich motivace. Poslední tematická oblast popisuje edukační proces ve vzdělávání dospělých.
Abstrakt EN: This publication deals with methodology of conducting a communication skills course. It is divided into three thematic fields. The first chapter is dedicated to the role of an instructor in training programmes and team instructors work in an educational process. The next chapter focuses on personality factors of course participants and their motivation possibilities. The last thematic part describes an educational process in education of adults.
Klíčová slova

Zpět

Patička