Přejít k obsahu


Výcvik komunikačních dovedností pro praxi. 3. díl, Metodika praktické výuky kurzu

Citace:
SVOBODA, M., VRÁTNÍKOVÁ, I. Výcvik komunikačních dovedností pro praxi. 3. díl, Metodika praktické výuky kurzu. 1. vyd. Plzeň : Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, 2013, 54 s. ISBN: 978-80-260-4778-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Training communication dkills for practice : 3rd Methodology of practical training course
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií
Autoři: PhDr. Mgr. Michal Svoboda Ph.D. , Mgr. Ivana Vrátníková
Abstrakt CZ: Publikace pojednává o metodice praktické výuky kurzu komunikačních dovedností. Je strukturována do tří tematických oblastí. První kapitola je věnována vývoji a vymezení sociálně psychologického výcviku. Další kapitola se zaměřuje na vymezení a třídění sociálně psychologických technik jako základních metod praktické výuky komunikativních dovedností. Ve třetí kapitole je zpracován metodický postup sociálně psychologických technik v kurzech komunikativních dovedností.
Abstrakt EN: This publication is about methodology of communication skills course practical tuition. It is divided into three thematic fields. The first chapter is dedicated to the social psychological training development and definition. The next chapter focuses on determination and classification of social psychological techniques as the fundamental methods of communication skills practical tuition. The third chapter deals with methodical procedure of social psychological techniques in communication skills courses.
Klíčová slova

Zpět

Patička