Přejít k obsahu


Vzorek pro měření převislých konců

Citace:
DAŇA, M., HANZL, P., ZETKOVÁ, I., ZETEK, M. Vzorek pro měření převislých konců. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The sample for measurement overhanging ends
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Milan Daňa , Ing. Pavel Hanzl , Ing. Ivana Zetková , Ing. Miroslav Zetek Ph.D.
Abstrakt CZ: Funkční vzorek byl vyroben aditivní technologií z materiálu 1.2709. Funkční vzorek složí pro určení maximální velikosti převislého konce u vytištěného dílu. Tisk byl proveden metodou DMLS. Funkční vzorek byl navržen s ohledem na maximální využití stavebního prostoru. Vzorek slučuje převislé konce do jednoho dílu a to od 0,6mm do 1,6mm. Základní rozměry jsou 60x15x15mm. Přínos funkčního vzorku spočívá ve zjednodušení a zrychlení vyhodnocení při hodnocení jednotlivých charakteristik vytištěných převislých konců.
Abstrakt EN: Functional sample was made by additive technology of 1.2709 material. Functional sample serves to determine the maximum size of the overhang in the printed piece. The print was realized by DMLS Method. Functional sample was designed for maximum utilization of building space. Sample overhanging ends merges into one part and from 0.6 mm to 1.6 mm. The basic dimensions are 60x15x15mm. Contributions of the functional sample are simplification and acceleration of the evaluation in the evaluation of the individual characteristics of printed overhanging ends..
Klíčová slova

Zpět

Patička