Přejít k obsahu


Přípravek pro přesné měření a seřízení nástroje

Citace:
ZETEK, M., BAKŠA, T., ZETKOVÁ, I., ADÁMEK, P. Přípravek pro přesné měření a seřízení nástroje. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A jig for tooll precise measurement and adjustment
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Tomáš Bakša , Ing. Ivana Zetková , Pavel Adámek
Abstrakt CZ: Funkční vzorek slouží jako univerzální přípravek pro seřízení a zaměření geometrie nástroje vyrobeného 3D tiskem, tedy pro přesné geometrické proměření a seřízení všech VBD ve frézovací hlavě. Umožňuje tedy provést operaci tvarového měření a také vyhodnocení potřebných metrologických parametrů bez nutnosti přeupnutí na jiný systém upínání. Celková házivost takto přesně broušeného upínače je při jeho maximálním vyložení pro měření v přesnosti do 0,003mm. Tento přípravek je možné použít pro měření i ostatních nástrojů, které mají stejný upínací průměr, který je v tomto případě 20 mm. Upínací průměr trnu je 12mm Mezi hlavní přínosy přípravku patří krátký čas upnutí, vysoká přesnost upínače, jeho jednoduchá konstrukce, univerzálnost pro různé druhy nástrojů a univerzálnost jeho použítí, resp. jeho přenositelnost mezi strojním zařízením.
Abstrakt EN: Functional sample serves as a universal product for adjustment and orientation of the geometry of tool produced by 3D printing, so for exact geometric measurement and adjustment of all inserts in milling head. It therefore allows to perform the operation shape measurement and evaluation of the necessary metrological parameters without reclamping to another tensioning system. Total run out so precisely cut jig is at its maximum reach for measurement accuracy within 0.003 mm. This preparation can be used for measurement as well as other instruments that have the same clamping diameter which in this case is 20 mm. Clamping mandrel diameter is 12 mm The main benefits of the product include a brief time clamping, high precision chucks, its simple design, versatility for different types of tools and versatility of use, respectively. its portability between the machinery.
Klíčová slova

Zpět

Patička