Přejít k obsahu


Optimalizace výroby prototypového dílu - kryty kovové UFK 600

Citace:
ZETKOVÁ, I., ZETEK, M., DAŇA, M., HANZL, P. Optimalizace výroby prototypového dílu - kryty kovové UFK 600. 2016.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The prototype part production optimization - UFK600 metal cover
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ivana Zetková , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Milan Daňa , Ing. Pavel Hanzl
Abstrakt CZ: Technologie řeší výrobu krytu ozubeného soukolí převodového mechanismu původně vyráběného z plastu, což nebylo z hlediska mechanických vlastností vyhovující. Došlo k nahrazení původního materiálu plastu kovovým materiálem 1.2709, který díky svým mechanickým vlastnostem umožňuje použití tohoto dílu v provozních podmínkách. Součást byla vyrobena aditivní technologií, čímž došlo ke značné časové úspoře.
Abstrakt EN: The technology solves the manufacture of the gearing cover of the transmission mechanism originally manufactured from plastic, which is not from the viewpoint of mechanical properties satisfactory. The replacement of the original plastic material 1.2709 metallic material which, due to their mechanical properties allows to use this component in the operating conditions. Component was manufactured additive technology, which resulted in a considerable time saving.
Klíčová slova

Zpět

Patička