Přejít k obsahu


Optimalizace výroby prototypového dílu - UFK600

Citace:
ZETKOVÁ, I., ZETEK, M., HANZL, P., DAŇA, M. Optimalizace výroby prototypového dílu - UFK600. 2016.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The prototype part production optimization - UFK600
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ivana Zetková , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Pavel Hanzl , Ing. Milan Daňa
Abstrakt CZ: Technologie řeší optimalizaci výroby krytu ozubeného soukolí převodového mechanismu vyráběného aditivní technologií. Technologie přinesla významnou úsporu času výroby, tím, že došlo k rozdělení hlavního dílu v z-ové hladině, čímž došlo k výraznému snížení času výroby, tedy i k úspoře nákladů na vyráběný kus.
Abstrakt EN: The technology solves the production optimization of gearing cover of the transmission mechanism produced additive technology. Technology has brought significant savings in production time, that there was a division of the main part of the z-surface, causing a significant reduction in production time, thus saving the cost of the produced piece.
Klíčová slova

Zpět

Patička