Přejít k obsahu


Dynamické dopadiště střel a střepin

Citace:
TIKAL, F., ŠPIRK, S., KALINA, T. Dynamické dopadiště střel a střepin. Střelnice LEIKO, s.r.o., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dynamic bullet and bullet fragments trap
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Střelnice LEIKO, s.r.o.
Autoři: Ing. Filip Tikal Ph.D. , Ing. Stanislav Špirk Ph.D. , Tomáš Kalina
Abstrakt CZ: Bylo navrženo inovativní konstrukční řešení dynamického dopadiště střel a střepin. Pro návrh byly využity počítačové simulace a střelecké testy s vzorky materiálů. Prioritní požadavek na konstrukci je samozřejmě její bezpečnost. Konstrukce byla navržena také s ohledem na ekologii odpadového hospodářství, pořizovací cenu a s uvažováním dlouhodobé životnosti spojů.
Abstrakt EN: It was proposed the innovative construction scheme of dynamic bullet and bullet fragments trap. For the design the computer simulations and shooting experiments with specimens of materials were used. The priority requirement of the construction is certainly its security. The construction was designed also for environmental friendly approach to waste management, purchase price and with respect to long-life joints.
Klíčová slova

Zpět

Patička