Přejít k obsahu


Nové řešení systému regulace tloušťky stěny parizonu vyfukovacího stroje GM 251

Citace:
BĚLE, M., ČECHURA, M. Nové řešení systému regulace tloušťky stěny parizonu vyfukovacího stroje GM 251. GDK spol. s r.o., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The new solution of control system of parison wall thickness of blow molding machines GM 251
Rok vydání: 2016
Název zdroje: GDK spol. s r.o.
Autoři: Ing. Miroslav Běle , Doc. Ing. Milan Čechura CSc.
Abstrakt CZ: Zpráva pojednává o řešení nového systému regulace tloušťky stěny parizonu. Byly provedeny analýzy jednotlivých způsobů regulace tloušťky stěny parizonu, a vybrán nejvhodnější způsob, který byl ve zprávě zpracován. Jedná se o mechanický způsob stavění, a to pomocí excentru. Přednost tohoto způsobu je především v jeho velké tuhosti, a snadné a přesné regulovatelnosti.
Abstrakt EN: The report discusses the design of the new system of regulation of the wall thickness of the parison. Analyses of control of the wall thickness of the parison were performed in various ways. Appropriate way was selected and was elaborated in the report. It is a mechanical method of construction, through the eccentric. The advantage of this method is in its high rigidity, and easy and accurate controllability.
Klíčová slova

Zpět

Patička