Přejít k obsahu


Software library of drive/motor control building blocks

Citace:
CIBULKA, J. Software library of drive/motor control building blocks. 2016.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: SW library for control algorithms of IM and PMSM motors
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Cibulka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Zdrojový kód knihovny obsahuje různé varianty vektorového řízení a přímého řízení momentu, jenž jsou v současné době využívány pro řízení ASM a PMSM motorů. Regulační knihovna byla napsána v jazyce C++ tak, aby byla nezávislá na platformě použitého řídícího mikrokontroléru. Jelikož jsou veškeré matematické operace prováděny v plovoucí řádové čárce, je její použití výhradně určeno pro vyšší řady mikrokontrolérů, které mají ve své instrukční sadě floatové operace. Pro zajištění dostatečné modularity bylo využito vlastností jazyka C++, který umožnuje jednotlivé dále funkčně nedělitelné bloky zdrojového kódu (SW moduly) nadefinovat ve formě tříd. Touto programátorskou technikou je především zajištěno snadné vytváření i modifikace regulačních struktur, jež byly sestaveny z již předem otestovaných softwarových modulů. Dokumentace ke zdrojovému kódu je automaticky generovaná pomocí nástroje Doxygen z hlavičkových souborů knihovny v „html“ formě. Volba, zda je dokumentace uvedena v anglickém či českém jazyce, se provádí parametricky při překladu knihovny. Výše uvedený způsob zaručuje maximální provázanost dotčené dokumentace se zdrojovým kódem a její automatickou aktualizaci.
Abstrakt EN: The SW library contains various types of vector control and direct torque control regulation structures used nowadays in electrical drives with IM and PMSM motors. The library source code, which is independent on used microcontroller’s HW platform, is written in C++. Main assumption of the SW library implementation is use of microcontrollers with a floating point instruction set because all mathematical operations of control algorithms are made in the floating point. To ensure a sufficient modularity of the SW library functionally inseparable pieces of the source code (SW modules) was defined by means of classes. The source code documentation is generated during its compilation in the “html” form by the help of software tool Doxygen.
Klíčová slova

Zpět

Patička