Přejít k obsahu


Návrh metod a algoritmů pro optimalizaci PID kaskádní struktury regulace

Citace:
GOUBEJ, M. Návrh metod a algoritmů pro optimalizaci PID kaskádní struktury regulace. Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of developed methods for PID cascade control structure optimalization
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Goubej Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva shrnuje výsledky výzkumu v oblasti návrhu metod a algoritmů pro optimalizaci PID kaskádní struktury regulace užívané v průmyslových servopohonech. Zdokumentovány jsou vyvinuté SW nástroje pro automatické ladění rychlostní a polohové smyčky s PID regulátory. Použití těchto nástrojů je demonstrováno na několika příkladech mechatronických systémů.
Abstrakt EN: This report summarizes the results achieved in the field of casacde PID control structure which is used in industrial servodrives. Developed SW tools for automatic setting of velocity and position control loop in cascade PID structure is reported. Utilization of the proposed method is demonstrated on several mechatronic systems.
Klíčová slova

Zpět

Patička