Přejít k obsahu


Tisknutelnost optimalizovaných dílů

Citace:
ZETEK, M., ZETKOVÁ, I., DAŇA, M., HANZL, P. Tisknutelnost optimalizovaných dílů. WITTE Nejdek, spol. s r.o., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Printability of optimized components
Rok vydání: 2016
Název zdroje: WITTE Nejdek, spol. s r.o.
Autoři: Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Ivana Zetková , Ing. Milan Daňa , Ing. Pavel Hanzl
Abstrakt CZ: Studie se zabývá tisknutelností optimalizovaných dílů a specifikuje kritická místa součásti. Na základě rozboru kritických parametrů 3D tisku je proveden návrh variantních řešení a jsou zpracována rizika tisknutelnosti. Součástí studie je i provedení časové náročnosti 3D tisku a postprocesingu.
Abstrakt EN: The study deals with the printability of optimized components and specifies the critical points of thhese components. On the base of that the analysis of critical parameters of 3D printing are performed proposal of alternative solutions and are handled risks printability. The study is also implementing 3D printing time and time for postprocessing.
Klíčová slova

Zpět

Patička