Přejít k obsahu


RT řešič pro modely založené na jazyce Modelica - uživatelský manuál

Citace:
BALDA, P. RT řešič pro modely založené na jazyce Modelica - uživatelský manuál. Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: User description - RT solver for Modelica based models
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Balda Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva popisuje simulátor reálného času pro modely vyvinuté v systému Modelica. Simulátor v současné verzi pracuje s modely typu co-simulation, ve kterých je solver součástí vyexportovaného spustitelného modelu ve formátu FMU 2.0 (Functional Mock-up Unit). Simulátor je začleněn do řídicího systému reálného času, což umožňuje provádět simulace samotného modelu, modelu a řídicího systému na jednom počítači (Software-in-the-loop, SIL) i modelu na jednom počítači s fyzickými vstupy a výstupy připojenými k výstupům a vstupům počítače s řídicím systémem (Hardware-in-the-Loop, HIL).
Abstrakt EN: The research report describes the real-time simulator for models developed in Modelica. The current version of the simulator operates with models for co-simulation, where the particular solver is a part of the exported executable model in the FMU 2.0 (Functional Mock-up Unit) format. The simulator is integrated into a real time control system, which allows a user to perform simulations of the model itself, model and control system on a single computer (Software-in-the-loop, SIL) and model on a single computer with physical inputs and outputs connected to the outputs and inputs of the control system computer (Hardware-in-the-loop, HIL).
Klíčová slova

Zpět

Patička