Přejít k obsahu


Možnosti 3D tisku větších komponent

Citace:
ZETKOVÁ, I., ZETEK, M., DAŇA, M., HANZL, P. Možnosti 3D tisku větších komponent. COMTES FHT a.s., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Possibilities of 3D printing larger component
Rok vydání: 2016
Název zdroje: COMTES FHT a.s.
Autoři: Ing. Ivana Zetková , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Milan Daňa , Ing. Pavel Hanzl
Abstrakt CZ: Studie se zabývá možností 3D tisku větších komponent jejich rozměr přesahuje pracovní prostor zařízení. Byla provedena analýza tisknutelnosti a použitelnosti různých druhů spojů. První část je věnována nerozebíratelným způsobům, kde je proveden rozbor svařitelnosti materiálů. Druhá část se věnuje rozebíratelným způsobům pomocí standardních prvků nebo speciálních zámku.
Abstrakt EN: The study deals with the possibilities of 3D printing larger component which are bigger than workspace facilities. An analysis was made of printability and suitability of different types of joints. The first part is focused on fixing systém and material weldability are analysis. The second part deals with demountable ways of using standard components or special lock.
Klíčová slova

Zpět

Patička