Přejít k obsahu


Přípravek pro dovařování držáku výfukové soustavy

Citace:
SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., MILSIMEROVÁ, A., KROFT, L. Přípravek pro dovařování držáku výfukové soustavy. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fixture for welding exhaust system holder
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Aneta Milsimerová , Ing. Luboš Kroft
Abstrakt CZ: Funkční vzorek a jeho řešení si klade za cíl zpřesnit výrobu výfukových systémů. Hlavním přínosem je zpřesnění tvaru a změna materiálu dílce. Při nahrazení konstrukční oceli speciální slitinou mědi dochází ke zvýšení odvodu tepla z místa svařování a tím pádem i nižším tepelným deformacím, které mají přímý vliv na výslednou přesnost a polohu držáku a tím i přesnost uložení celé výfukové soustavy. Vyšší náklady na materiál, speciální slitinu mědi, jsou vykompenzovány snížením nákladů na reklamace a opravy zachycených neshodných výrobků.
Abstrakt EN: Functional sample and its solution aims to refine the production of exhaust systems. The main benefit is more accurate shape and change the material elements. When replacing structural steel special alloy of copper leads to an increase in heat dissipation from the weld point and therefore a lower heat distortion, which have a direct impact on the final accuracy and the position of the holder and thus the accuracy store the entire exhaust system. Higher material costs of the special copper-alloy are compensated by reducing the cost of reclamations and repairs of captured nonconforming products.
Klíčová slova

Zpět

Patička